Hälsinge Markentreprenad AB är ett företag som utför arbeten inom mark och anläggning. Bolaget startades år 2011 av Klas-Åke Sundberg som sedan slutet av 80-talet arbetat både som yrkesarbetare och senast innan bolagsstarten platschef inom mark och asfalt.

Vi har vårt säte i Hälsingland, men utför arbeten på flertalet platser i Sverige, i företaget finns stora resurser samt en bred kompetens.

Hälsinge Markentreprenads kunder är bland annat kommuner, fastighetsbolag, byggbolag, Föreningar samt privata kunder.

Arbeten som vi utför är allt från markplattor, murar, kantstenar, gräsmattor, trädgårdar, lekutrustningar, vägar, grundläggningar, va-anläggningar, kabelarbeten, rivningar, dräneringar samt asfalt och mycket mera, med andra ord allt förekommande i branschen. Vi har tillgång till resurser gällande grävmaskiner av alla de slag samt kranbilar, lastbilar, hjullastare, alla förekommande jord och grusmaterial m.m.